About Us
Administration
Print | Close | Text Size:A A A

Academic Committee 

 

Director: YANG Yungui

 

Vice Director: LIU Jiang

 

Members

WANG Qianfei, YU Jun,  HU Songnian, FANG Xiangdong, ZENG Changqing

 

SecretaryWU Jiayan 

 

Academic Degree Evaluation Committee 

 

Director: ZHANG Dexing  

 

Members:

CHEN FeiCI Weimin, FANG Xiangdong, GUO Caixia, LIU Jiang, LU XuemeiYANG Yungui, ZHANG Dexing, ZHANG Zhang

 

Secretary: WANG Caiping